VÕIDUSÕIDUREHVIDE   SISSESÕIT


Erinevad võistlejad suudavad korralikust rehvist saadavat edu erinevalt kasutada. Rehvide kestvus ja  pidamine sõltuvad peamiselt kahest asjast - sissesõidust ja säilitamisest 

1. Sissesõit

Selleks, et ühest rehvist kätte saada maksimum, tuleks tema kasutamisel alustada sissesõitmise protseduurist. Rehvide korralik sissesõitmine tagab nende parima tulemuse ja kestvuse  võistlustingimustes. Järgnevalt on ära toodud mõned selgitused uute rehvide sisssõitmise vajadusest ja protseduuri läbiviimisest.

Kui võistlusrehvid ei ole eelnevalt korralikult sissesõidetud, võib esile kerkida mitmesuguseid probleeme. Tuntuimaks probleemiks on nn. külm murenemine, mille puhul rehvi ülemised kummikihid hakkavad alumiste küljest lahti rebenema. Efekt on silmaga  nähtav - tekib madala sagedusega ja kõrge amplituudiga laine rehvi pinnale. Eriti levinud on nimetatud probleem, kui uut rehvi kasutatakse vihmaga või niisketes ja mudastes oludes.
Cooper-Avon Tyres Limited  soovitab alati oma uued rehvid korralikult sisse sõita. 

Sissesõidu protseduuri juures on olulised järgmised detailid:

 •  sissesõidu eesmärgiks on rehvidele ühe kerge soojenemistsükli läbi viimine
 •  koormust ja kiirust suurendatakse vähehaaval, kuni 80 % võistlustingimustest
 •  vältida tuleb rataste blokeerumist, lohisemist ja ringi laskmist
 •  rehvid peavad olema võistlustel kasutatava rõhuga
 •  ära kunagi kasuta uue rehvi puhul soojendusrulle ja - kotte
 •  sissesõidu pikkus ei tohiks ületada 5. kilomeetrit!
 •  peale rehvi esmast soojendamist eemalda rattad auto alt või tõsta auto puki otsa nii, et rehvid ei jääks koormatuks
 •  soovitatav on uued rehvid peale esmast sisssõitu üle tasakaalustada
 •  sissesõit tuleks sooritada vähemalt 24 h enne starti, max. efekt saavutatakse, kui see toimub nädal enne starti
Näide . Ringrada, ringiaeg 60 - 100 sek. Sissesõit peaks kestma 3 - 4 ringi. Vähehaaval kiirust kasvatades peaks viimase ringi läbima  80 % koormusega võrreldes võistlusolukorraga. Oluline on sujuv sõit. Vältida rataste blokeerimist, lohistamist ja ringi laskmist.

2. Hooldamine ja säilitamine

Vähetähtsaks ei tohi pidada ka võistlusrehvide õiget hooldamist ja säilitamist.

Hooldamise juures tuleb silmas pidada, et  
 • ratta korralik ja pidev tasakaalustamine tagab rehvi väiksema ja ühtlasema kulumise - pidevalt kontrollida vajaliku rõhu säilimist rehvis
 • kasutada ei tohi kanget ( velgede , mootorite jms pesuks ettenähtud ) keemiat
 • rehve tuleks pesta puhta leige veega, äärmisel juhul on lubatud autošampooni lahuse kasutamine
 • vältida kõikvõimalikke kummi "läikimalöömise" vahendeid
 • vältida kõikvõimalikke kummi pehmendajaid
Säilitamise juures tuleb silmas pidada, et  :       
 • rehve tuleks säilitada jahedas ( + 5 ...+10 C ) , kuivas ja pimedas ruumis
 • rehvid säilitada kilesse pakituna ( et takistada kummi kokkupuutumist õhuga )
 • vältida maksimaalselt rehvide kokkupuutumist päikesega
 • rehve säilitada pestuna ja rõhu alt vabastatuna
 • rehve ladustada lapiti
Targemad on täheldanud, et uut rehvi kasutades on alati hoomata paremaid tulemusi, kuid maksimaalne efekt saavutatakse siis, kui konkreetsed rehvid on vastavuses Sinu autoga.

Mõistust ja julgust!Rehvide paigaldus 

(x-rehvil paiknev spetsifikatsiooni number)